LOG IN

FR - EN - NL

loading

Algemene verkoopsvoorwaarden tanShi BV

ARTIKEL 1 : ALGEMENE TOEPASSINGEN 

1.1.- De huidige algemene verkoopvoorwaarden (hierna, « de AVV ») zijn van toepassing op elke bestelling uitgevoerd door de klant van één of meerdere producten/of diensten  verkocht door de aanbieder tanShi BV (hierna, "de tanShi") op de web site : https://www.tanshi.be (hierna, « de Web Site »), en meer algemeen, voor alle gebruik van de voorgenoemde Web Site. Zij regelen in het bijzonder alle nodige stappen om een bestelling te doen en verzekeren de follow-up van deze bestelling.

1.2.- tanShi BV biedt producten en/of diensten gericht op welzijn (hierna, « de Producten »)

1.3.- De Web Site wordt bestuurd en beheerd door tanShi BV :  

tanShi BV
Rue Jean Colin, 2
B-5020 Flawinne, Belgique

Ondernemingsnummer : 0713.490.131.
BTW : BE 0713.490.131.
Telefoon  +32 (0) 81 731.258.
E-mail : info@tanShi.be

1.4.- Elke bestelling van Producten houdt de kennis, de toepassing en aanvaarding  van de AVV in door de klant, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, behalve schriftelijk akkoord van tanShi BV

tanShi BV behoudt zich het recht de huidige AVV, eenzijdig en zonder waarschuwing te wijzigen, om ze, bijvoorbeeld, aan te passen aan de wettelijke en bestuursrechterlijke wijzigingen.

De klanten zullen regelmatig de AVV moeten raadplegen om op de hoogte te blijven van de uitgevoerde wijzigingen. De wijzigingen zullen echter niet toegepast worden op bestellingen die vooraf door de klant werden aanvaard en bevestigd, overeenkomstig met het artikel 3.2.

De algemene verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment door de klant worden geprint (printbare versie) of gedownload (downloading).

ARTIKEL 2 : PRODUCTEN 

 2.1.- Alle producten door tanShi BV aangeboden, zijn zo gedetailleerd en zo nauw mogelijk omschreven op de Web Site.

De foto's, het grafisch ontwerp en de omschrijvingen van de Producten zijn louter informatief en verbindt in geen enkel geval tanShi BV

Wat betreft de kleur van de Producten op de Web Site, hangen deze af, van, onder andere, de regelingen van de monitor en de grafische kaart van de klant. De voorgestelde kleuren kunnen dus verschillen van de echte kleuren van de Producten.


2.2.- De promotionele aanbiedingen zijn enkel geldig tijdens de geldigheidsduur van de aanbieding alsook zolang de voorraad strekt. 

De promotionele codes verstrekken, naargelang het geval, een korting in waarde of een percentage. Tenzij anders schriftelijk bepaald, zijn deze kortingen niet cumuleerbaar met andere lopende promotionele acties.  

ARTIKEL 3 : BESTELLING VAN PRODUCTEN

3.1Om Producten te bestellen op de Web Site, moet de klant volledig rechtsbevoegd zijn. Hij moet namelijk minstens 18 jaar oud zijn. tanShi BV kan in geen enkel geval voor verantwoordelijk worden gehouden in geval van het gebruik van de Web Site door een minderjarige. Als deze toch Producten zou bestellen, doet hij dit onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger.

3.2.- Om te bestellen, moet de klant de verschillende producten die hij wenst te bestellen op de Web Site, selecteren. Deze producten worden opgesomd in de " winkelmandje" van de klant, en als deze klaar is met zijn keuze, moet hij het bestelformulier valideren door te klikken op "verdergaan".

Bij het valideren van het bestelformulier, moet de klant zijn identificatie- en facturatie gegevens doorgeven om een "gebruikersrekening" op te maken, en moet dan het vakje aankruisen met het bericht "Ik verklaar kennis te hebben genomen en aanvaard zonder voorbehoud de algemene verkoopvoorwaarden". Zonder het opmaken van een gebruikersrekening en zonder aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden, kan men niet tot de betaling van de bestelling overgaan, die na de leverings keuze (artikel 5), de laatste stap is van de validatie van het bestelformulier (artikel 4).

Bij het opmaken van zijn gebruikersrekening, verplicht de klant zich ertoe juiste, up-to-date en volledige gegevens te verschaffen. Hij moet voor de actualisering van zijn gegevens zorgen. Indien dit niet het geval zou zijn, mag tanShi BV de rekening opschorten of opzeggen of de bestellingen van de klant weigeren. De gebruikersrekening van de klant is strict persoonljik en vertrouwelijk. De klant verplicht zich ertoe zijn login en paswoord geheim te houden en het niet te delen met derden. Enkel de klant is verantwoordelijk van de vertrouwelijkheid van zijn paswoord en van het gebruik dat ervan gemaakt zou kunnen worden zonder dat hij het zou weten. In geval van twijfel over de vertrouwelijkheid van het paswoord, moet de klant zijn paswoord onmiddelijk wijzigen of zo snel mogelijk tanShi BV ervan op de hoogte brengen.

3.3.- Eenmaal de bestillingforulier bevestigt, stuurt tanShi BV naar de klant een schriftelijke bevestiging voor ontvangst van zijn bestelling per e-mail of per brief, met de bestellingreferentie en vermelding met het exacte bedrag (prijs en vezendingskosten) alsook de bankgegevens waar de betaling moet gebeuren (indien de klant voor een overschrijving heeft gekozen) en de leverings aanwijzingen.

Deze bevestiging, geldt enkel indien tanShi BV de bestelling aanvaardt, want tanShi BV mag de bestelling weigeren of schorsen voor om het even welke rechtmatige reden (afwezigheid/annulatie van betaling, onbeschikbaarheid van het Product wegens, onder andere, geen voorraad meer, vergissing in de identificatie- of facturatie gegevens, bestelling die frauduleus zou kunnen zijn, vergissing in de prijs, afwezigheid van volledige of gedeeltelijke betaling van een vorige factuur, enz...). tanShi BV brengt de klant op de hoogte van de weigering van zijn bestelling per e-mail of brief.

De aanvaarding van de bestelling geldt enkel, wanneer de Producten naar de klant worden verzonden, en dit kan enkel gebeuren bij ontvangst van de betaling van de Producten door tanShi BV.

3.4.- Eenmaal aanvaardt door tanShi BV, overeenkomstig artikel 3.3, wordt de bestelling aan de klant geleverd, overeenkomstig artikel 5.

3.5.- De klant mag de gratis verzending van een factuur aanvragen zolang hij dit doet op het moment van de validatie van zijn bestelling (artikel 3.2) en hij de volledige facturatiegegevens op dat moment aangeeft.

Zonder nadeel wat betreft artikel 3.3, met betrekking tot het weigeren van een bestellingformulier, als de aangegeven facturatiegegevens onjuist zijn en deze fouten veranderingen in de gegevens van de factuur veroorzaken, zullen er administratieve kosten ter hoogte van 30 € aan de klant worden aangerekend.

ARTIKEL 4: PRIJS EN BETALING

4.1.- De prijzen zijn aangeduid in Euros, BTW inbegrepen.

De prijzen kunnen veranderen in de loop van het jaar. De bestelde Producten worden gefactureerd aan de prijzen van kracht tijdens de registratie van de bestelling door de klant, overeenkomstig artikel 3.2. Vergissingen in de aangeduide prijzen kunnen gebeuren. Deze worden niet toegeschreven aan de klant en zullen worden verbeterd zodra deze door tanShi worden vastgesteld. De klant zal eventueel zijn bestelling mogen afzeggen.

In de aangeduide prijzen, zijn de verzendingskosten niet inbegrepen, behalve als het bedrag van de bestelling door Bpost:

 • uitsluitend voor een levering in België, Nederland, de som van 60 € overschrijdt en het pakje minder dan 30 kg weegt en de afmetingenvan de kavel waarvan vertegenwoordigen de volgende regel: (2x breedte + 2x hoogte + 1x lengte) <  300 centimeter;
 • uitsluitend voor een levering in Luxemburg, Duitsland, de som van 150€ overschrijdt en het pakje minder dan 30 kg weegt en de afmetingenvan de kavel waarvan vertegenwoordigen de volgende regel: (2x breedte + 2x hoogte + 1x lengte) <  300 centimeter.

Uitgezonderd de boven vermelde uitzondering, worden de verzendingskosten gefactureerd in supplement van de prijzen van de aangekochte Producten en hun bedrag verschillen volgens het gewicht van de bestelling. Het maximum gewicht van een pakje is 30 kg. Als het totale gewicht van de bestelling 30 kg overschrijdt, zal tanShi BV de bestelling, in de mate van het mogelijke, in verschillende pakken verzenden, elk pak zal afzonderlijke leveringskosten opleveren.

De douanetaxen, namelijk de invoertaxen of accijnzen die zouden moeten betaalt worden zijn in elk geval ten laste van de klant en kunnen niet leiden tot klachten of aanvraag van schadevergoeding aan tanShi BV.

4.2.1.- De bestelling van Producten zijn op voorhand te betalen via het Online Worldline betalingssysteem ter beschikking voor de klant of door bankoverschrijving. 

Om zijn bestelling online te betalen, moet de klant het nummer van zijn kredietkaart en, volgens het type kaart, de vervaldatum ervan en het cryptogram nummer (nummer met 3 cijfers op de achterzijde van de bankkaart) doorgeven. Als de klant per bankkaart wenst te betalen, is het bepaald dat de klant automatisch wordt overgedragen naar de server van het betalingsorganisme die de betaling organiseert.

Als de klant per bankoverschrijving wenst te betalen, krijgt hij alle betalingsaanwijzingen in de schriftelijke bevestiging van zijn bestelling bepaald in artikel 3.3.

4.2.2.- De bestelling van Producten, aanvaardt door tanShi BV, worden geleverd aan de klant overeenkomstig artikel 5, enkel na ontvangst van de betaling van de volledige prijs, dit betekent ook de leveringskosten.

Alsook de inschrijvingen voor aangeboden diensten door tanShi BV worden enkel gevalideerd na ontvangst van de betaling ervan.

Overeenkomstig artikel 3.3, behoudt tanShi BV zich het recht een bestelling te schorsen of te weigeren indien het te betalen bedrag door de klant niet betaald werd, en dit betreffende de huidige bestelling of een vorige bestelling.

ARTIKEL 5 : LEVERING

5.1.- De Producten worden, ofwel ter plaatse, bij tanShi BV opgehaald, ofwel geleverd door Bpost, die drie soorten diensten biedt, volgens het gewicht van het pak : (i) levering aan huis, (ii) levering in een afhaalpunt of (iii) levering via een pakjes verdeler.

De levering door Bpost in België en in het buitenland gebeurt in een gemiddelde periode van 1 tot 10 werkdagen vanaf de ontvangst van de prijs en leveringskosten die afhangen van de soort levering. De leveringsperiode door Bpost is ter informatie en tanShi BV kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Eventuele vertragingen kunnen in geen geval aanleiding geven tot de toekenning van schadevergoeding vanwege tanShi BV. Voor leveringen in de europese gemeenschap, wordt de handtekening van de klant gevraagd voor de ontvangst van het pak (behalve in Nederland).

5.2.- In geval van afwezigheid van de klant op het moment van de levering door Bpost in België :

 • bpack 24u business : deze komt een tweede maal terug met het pakje en legt een bericht in de brievenbus van de Klant. Daarna wordt het pakje 15 dagen ter beschikking van de Klant gehouden (de dag van bezoek is niet inbegrepen in het termijn) op het adres op het bericht aangegeven.
 • bpack 24u pro : een bericht wordt in de brievenbus van de Klant gelegd. Het pakje wordt 15 ter beschikking van de Klant gehouden ( de dag van bezoek is niet inbegrepen in het termijn) op het adres op het bericht aangegeven.

5.3.- Indien de Klant de leveringsmogelijkheden niet wenst te gebruiken kunnen andere mogelijkheden gevonden worden. Hiervoor neemt de Klant onmiddellijk contact met tanShi BV, voor de validatie, of voor de betaling van de bestelling, zoals aangewezen in artikel 3.2.

5.4.- Indien de Klant de bestelde producten weglaat of weigert, kan tanShi BV zich het recht voorbehouden om de uitvoering van het contract te eisen, of, te beschouwen, na een voorafgaande aanmaningsbrief, zonder antwoord tijdens 8 (acht) dagen, dat het contract van rechtswege is ontbonden.

In dit laatste geval, zal de Klant aan tanShi BV een forfaitaire schadevergoeding van 40% van de prijs van de de niet aanvaarde goederen schuldig zijn, alsook leveringskosten en van eventuele retourkosten. Een afrekening zal door tanShi BV aan de Klant worden gestuurd, die de bovenvermelde sommen zal aftrekken op de terugbetaling die zal gebeuren in de 30 dagen na de retour- ontvangst van de producten. De terugbetaling wordt gedaan door bankoverschrijving.

Zonder schade van het recht vermeld in artikel 6, de afwezigheid van deelneming van de Klant aan diensten (vb : opleidingen) door hem besteld, worden niet terugbetaald indien de annulatie minder dan 7 werkdagen op voorhand werd aangemeld. Als de registratie van de annulatie van het evenement minder dan 15 dagen op voorhand wordt aangemeld, zal de Klant tanShi BV schuldig zijn van een forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van 50% van de prijs van de diensten. Een afrekening zal door tanShi BV aan de Klant worden gestuurd, die de bovenvermelde sommen zal aftrekken op de terugbetaling, die in geval van voor-betaling van de prijs van deze binnen de 30 dagen vanaf de retour-ontvangst van het product. De terugbetaling wordt gedaan door bankoverschrijving. indien er geen voor-betaling was, zal de Klant de forfaitaire schadevergoeding moeten betalen binnen de 15 kalenderdagen.

ARTIKEL 6 : TERUGKEER VAN DE PRODUCTEN - TERUGTREKKINGSRECHT & TERUGKEER VOOR NIET-CONFORMITEIT 

6.1.- De Klant die een product heeft besteld voor zijn persoonlijk gebruik in zijn hoedaniheid van verbruiker kan beslissen om zijn bestelling af te zeggen ten laatste in de 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van het/de producten door de Klant of een andere persoon door hem aangewezen, zonder reden te moeten verschaffen, door een e-mail te sturen naar de klantendienst van tanShi BV naar het adres info@tanShi.be of door een brief te sturen naar Rue Jean Colin2, 5020 Flawinne, België. De Klant mag eveneens online een  « terugtrekkingsrecht » formulier invullen. De annulatie van de bestelling van een product houdt eveneens in, indien het product reeds werd geleverd, dat het product moet teruggestuurd worden, overeenkomstig met artikel 6.3.

Alsook, de Klant die een dienst heeft besteld voor zijn persoonlijk gebruik in zijn hoedanigheid van verbruiker, mag beslissen om zijn bestelling te annuleren in de 14 kalenderdagen vanaf de dag van aanvaarding van het bestellingsformulier door tanShi BV, overeenkomstig artikel3.3. Het terugtrekkingsrecht gaat verloren indien de dienst reeds werd gediend door tanShi BV.

6.2.- In geval van annulatie van de verkoop, overeenkomstig artikel 6.1, aanvaardt de terugkeer van het product en aanvaardt de annulatie van de bestelling enkel als :

 • Het/de producten teruggekeerd worden door de Klant ten laatste tijdens de 14 dagen vanaf de zending van de annulatieaanvraag van zijn bestelling, naar het volgende adres : tanShi BV, Rue Jean Colin, 2 B-5020 Flawinne, België.
 • De verzendingskosten van het pakje voor de terugkeer zijn ten laste van de Klant.
 • Het/de producten worden op risico van de Klant naar tanShi BV teruggestuurd.
 • Het/de producten worden teruggestuurd in een perfecte staat om opnieuw verkocht te worden (volledig, niet gebruikt, noch gewassen, enz.), in hun aanvankelijke staat en verpakking. De onderdelen en documenten (vb : de gebruiksaanwijzingen) van het product, moeten eveneens teruggestuurd worden.
 • De Klant heeft geen terugtrekkingsrecht in de gevallen vermeld in artikel VI.53 va het Boek VI. van de Code van economisch recht en over de markt praktijken en de bescherming der verbruikers (product gefabriceerd volgens de specificiteiten van de verbruiker ; producten die snel zouden kunnen vervallen of verslechteren ; verzegelde producten die niet mogen worden teruggestuurd  voor de bescherming van de gezondheid en de hygiëne, maar die, na de levering, door de verbruiker werden ontzegeld ; producten die na de levering en door de nature zelf van het product, onlosmakelijk vermengd worden met andere artikelen ; benodigdhedenvoor audio of video opnames of informatische software en die, na levering ontzegeld werden ; enz)

Wanneer producten worden teruggestuurd, overeenkomstig met de bovenvermelde regels, zal tanShi BV de prijs aan de Klant terugbetalen in een termijn van 14 dagen vanaf de dag van de retour-ontvangst van de producten. De terugbetaling gebeurt door bankoverschrijving.

Indien de Klant producten terugstuurt die niet overeenkomen met de bovenvermelde voorwaarden, behoudt tanShi BV zich het recht de terugkeer en de terugbetaling te weigeren of rekening te houden met de kosten voor de nodige herstellingen, de opslag of directe vergelijkbare kosten die voortvloeien uit of met btrekking tot de betalingen die moeten terugbetaald worden.

6.3.- De Klant heeft eveneens het recht een product terug te sturen in geval van non conformiteit van dit product, voor herstelling, of, indien de herstelling niet mogelijk is of economisch, niet gerechtvaardigt is, een uitwisseling of een terugbetaling beperkt tot de prijs van het product. Deze waarborg geldt niet op verbruikbare producten.

Een aanvraag wordt gestuurd naar de klantenservice van tanShi BV binnen de 14 dagen vanaf de datum van de factuur, en indien de klant geen verbruiker is, vanaf de leveringsbon. Indien de klant verbruiker is, moet hij zijn aanvraag tot de dienst na verkoop van tanShi BV sturen binnen een wettig garantie termijn vanaf de datum van de factuur of de leveringsbon. Enkel  de factuur of de leveringsbon gelden als garantiebewijs ten opzichte van tanShi BV. Deze documenten moeten behouden worden door de klant en in hun oorspronkelijke versie worden voorgelegd. Indien de levering aan de klant wordt gedaan voor de datum van de factuur, dan geldt de leveringsdatum zoals vermeldt op het leveringsdocument. 

In zijn aanvraag, vermeldt de klant nauwkeurig de reden van niet-conformiteit. De garantie van niet-conformiteit is niet van toepassing bij een gebrek waarvan de klant op de hoogte was bij de aankoop of die door de klant werd veroorzaakt (slechte manipulatie, abnormaal gebruik, niet-respect van de gebruiksaanwijzingen, enz...). Alsook, is de garantie niet van toepassing voor de volgende gevallen (de opsomming hieronder is niet beperkend) : in geval dat een derde is opgetreden of het product heeft gehanteerd, terwijl hij hiervoor niet wettig werd toegestaan door tanShi BV ; in geval van schade door brand, water (overstroming) of bliksem, een ongeval, een natuurramp ; in geval van schade door een commercieel of professioneel of gemeenschappelijk gebruik van het product.

Indien de aanvraag van de klant wordt goedgekeurd door de klantenservice van tanShi BV, zullen de nodige aanwijzingen voor het terugsturen van het product naar de klant worden gestuurd door tanShi BV. De terugzending gebeurt op kosten van deze laatste die de klant zal terugbetalen voor de kosten van de terugzending.

In geval van schade, diefstal of verlies van het product die wordt teruggestuurd naar tanShi BV voor niet- conformiteit van het product, is de verantwoordelijkheid van tanShi BV ten aanzien van de klant beperkt tot de aankoopprijs van het product. Dit geldt eveneens indien het product niet herstelbaar of niet vervangbaar is.

ARTIKEL 7 : VERANTWOORDELIJKHEID 

7.1.- De AVV beschrijven op een volledige wijze de verplichtingen (van middelen) en verantwoordelijkheden gedragen door tanShi BV in het kader van het verkoop van producten.

Zonder nadeel voor de alinea die volgt, is tanShi BV niet gebonden aan andere garanties, voorwaarden of andere bepalingen dan deze opgenomen in de huidige AVV. De klant zal tanShi BV ongedeerd houden van directe of ondirecte schade die niet gebonden zijn aan de verplichtingen en verantwoordelijkheden gedragen door tanShi BV in het kader van de huidige AVV.

tanShi BV blijft verantwoordelijk voor zware of opzettelijke fout. tanShi BV is echter niet verantwoordelijk voor zware of opzettelijke fout van haar aangestelden, opdrachtgevers en in het algemeen van haar onderaannemers en uitvoeringsagenten. Zo is tanShi BV dus niet verantwoordelijk voor de eventuele vertraging in de levering van pakjes die bijvoorbeeld, toe te schrijven zijn aan de transporteur/ post dienst die belast zijn met de levering van de producten.

7.2.- tanShi BV garandeerd dat de elementen, diensten en functionaliteiten die ter beschikking van de klant zijn, als deze overeenkomstig met de gegeven aanwijzingen gebruikt worden, aanzienlijk voldoen aan de in het algemeen aanvaarde normen, en dat de software en alle elementen door tanShi BV gecreëerd en ter beschikking van de klant gesteld, de rechten van derden respecteert en in het algemeen niet onwettig zijn.

tanShi BV zal in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor eventuele directe of ondirecte schade door de klant opgelopen in het kader van het gebruik van de Web Site en/of van zijn inhoud.

De klant zal tanShi BV ongedeerd houden van alle klacht, in het een of ander volgend geval :

 • Verlies van kansen of zakeninkomsten gebonden aan de werking of de afwezigheid van werking, of het gebruik of afwezigheid van gebruik van de Web Site, of de inhoud die er zich bevindt of zich er zou moeten bevinden ;
 • Onwettige of niet toegestane inbraak van om het even welke derde in de Web server ;
 • Invoering van een informatica virus in de Web server of op de Web Site ;
 • Tijdelijke opstopping  van de bandbreedte ;
 • Tijdelijke onderbreking van de internet verbinding service die niet onder controle van tanShi BV is.

7.3.- De klant aanvaardt dat de elementen/functionaliteiten/grafische handvesten, enz. op de Web Site aangeboden, kunnen evolueren. Zo kunnen bepaalde functies worden verwijderd en andere bijgevoegd zonder dat de klant enige bijzondere aanspraak zal doen gelden. Evenzo, zal tanShi BV zelf bepalen over de geschiktheid om een inhoud op de Web Site bij te voegen/te verwijderen. Uiteindelijk, behoudt tanShi BV zich het recht om, op het even welk moment en voor om het even welke reden, de toegang tot of een deel van de Web Site, te wijzigen of tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder voorafgaand de klant op de hoogte te hebben gesteld. Dit zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld, voor het onderhoud van de Web Site of van een belangrijke wijziging van de aangeboden diensten en/of de functionaliteiten. tanShi BV zal niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor om het even welke directe of ondirecte schade gebonden aan een wijziging, schorsing of onderbreking van de toegang tot de Web Site, voor om het even welke reden.

ARTIKEL 8 : PRIVACY 

8.1.- tanShi BV is bezorgd om de privacy van de gebruikers van de Web Site, en belooft dat de inzameling en de behandeling door haar als verantwoordelijke van de behandeling, van de persoonlijke gegevens worden gedaan binnen de Web Site, overeenkomstig met de belgische wet van 8 december 1992, betreffende de bescherming van de privacy en aan zijn uitvoeringsbesluiten. tanShi BV heeft hiervoor een handvest opgesteld dat zij belooft na te leven. 

De inzameling en de behandeling van de persoonlijke gegevens door tanShi BV worden gedaan om het mogelijk te maken de beste service te bieden aan de klant, om zo goed mogelijk de bestellingen te behandelen en als de klant zich ingeschreven heeft, de klant op de hoogte te houden van de aanbiedingen en interessant nieuws door middel van de nieuwsbrief, door e-mail opgestuurd. De persoonlijke gegevens van de klant worden nooit overgedragen of verkocht aan derden.

8.2.- Mits een aanvraag per e-mail opgestuurd naar info@tanShi.be of door middel van een brief, kunnen de Klanten, gratis, de schriftelijke mededeling verkrijgen van hun persoonlijke gegevens, en, eventueel, de onjuiste, de niet volledige of niet relevante gegevens verbeteren. Op dezelfde manier, kunnen zij zich verzetten tegen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor directe marketing doeleinden.

8.3.- tanShi BV verbindt zich ertoe zich in te spannen om de persoonlijke gegevens te beschermen, om, onder andere, te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of aan niet toegestane derden worden medegedeeld.

8.4.- Alle persoonlijke gegevens van de Klanten zijn altijd beschikbaar op de online rekening van de Klant. De persoonlijke gegevens van de Klant kunnen op elk moment worden gewijzigd of uitgewist.

tanShi BV mag de persoonlijke gegevens van de klanten onthullen aan een wettig gezag of in alle vertrouwen gezien het feit dat deze actie vereist wordt : (i) om zich aan de geldende wet of reglementatie te houden, (ii) om de rechten of de goederen van tanShi BV of van de Web Site te beschermen of te verdedigen, en (iii) om in extreme omstandigheden, op te treden om de persoonlijke veiligheid van de klant of de Web Site of het publiek te beschermen.

ARTIKEL 9 : COOKIES

Bepaalde cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze site. U zult de site niet kunnen gebruiken indien u deze noodzakelijke cookies uitschakelt.

Om uw ervaring op onze site te verbeteren, gebruiken wij ook cookies om het surfen door onze site te vergemakkelijken. Deze functionele cookies onthouden bepaalde informaties, zoals uw verbindingsgegevens, of verzamelen verschillende statistieken om ons toe te laten de functionaliteit van onze site te optimaliseren. Wij gebruiken eveneens reclame cookies om u inhoud voor te stellen die overeen komt met uw belangstellingen, op onze site of op andere.

Wanneer u op onze site komt, hebt u de mogelijkheid om de parameters van uw cookies te wijzigen om het gebruik van bepaalde van onze cookies te aanvaarden of te weigeren. U vindt onze volledige verklaring van het gebruik van cookies en de inzameling van gegevens op deze site in onze Vertrouwelijkheidsovereenkomst.

ARTIKEL 10 : INTELLECTUEEL EIGENDOM 

10.1.- Alle elementen van de Web Site, zowel visueel als auditief, alsook de onderliggende technologie, worden beschermt door het auteursrecht, de merken of patenten en in het algemeen het intellectueel eigendom.

10.2.- De AVV leiden tot geen enkele overdracht van recht van intellectueel eigendom aan klanten die niet bevoegd zijn om elementen van de Web Site te kopiëren, opsturen, uitdelen, uitzenden, verkopen, uitgeven, uitdrukken, laten circuleren, schikken, wijzigen, enz. 

ARTIKEL 11 : HYPERLINKS

11.1.- De hyperlinks naar andere sites toe kunnen niet leiden tot de aansprakelijkheid van tanShi BV, want deze heeft geen controle over de inhoud van deze sites.

11.2.- Alhoewel tanShi BV geen bezwaar heeft tegen het ontwerpen van hyperlinks naar zijn site toe, moet er voorafgaand een schriftelijke toestemming gevraagd en aanvaard worden.

11.3.- tanShi BV behoud zich het vermogen om de afschaffing van een link naar een bladzijde van zijn Site te eisen indien het behoud van deze link niet overeenstemt met zijn opdrachten, waarden of deze schade zou kunnen berokkenen.

ARTIKEL 12 : NEWSLETTER

De klanten aanvaarden dat tanShi BV hen een newsletter (nieuwsbrief) toestuurt, die informatie zal bevatten over zijn activiteiten, en dit onder de vorm en op tijdstippen die hij zal bepalen. Indien de klant het hokje hiervoor aankruist, aanvaardt hij commerciële aanbiedingen te krijgen van tanShi BV.

De "geabonneerde" klanten zullen het vermogen hebben om zich van de newsletter te ontschrijven door op de hiervoor bestemde link te klikken, aanwezig in alle newsletters (nieuwsbrieven).

ARTIKEL 13 : DEELBAARHEID

Indien enige bepaling (of deel van een bepaling) van deze huidige verkoopvoorwaarden illegaal of niet-uitvoerbaar blijkt te zijn, kan deze bepaling (of het deel ervan) gescheiden worden van de rest van de algemene verkoopvoorwaarden en de andere bepalingen zullen blijven gelden. 

ARTIKEL 14 : GESCHILLEN

14.1.- Deze huidige voorwaarden zijn onderworpen aan het belgisch recht.

14.2.- De klanten herkennen uitdrukkelijk dat de geschillen die voortvloeien uit deze huidige verkoopvoorwaarden uitsluitend binnen de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerchterlijk arrondissement van Namen (België) liggen.

14.3.- Een online oplossing van geschillen is ook mogelijk door zich op het RLL platform te begeven door de europese instellingen uitgevoerd http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

tanShi maakt gebruik van eigen cookies en cookies van derden voor marketing-, profilerings- en statistische doeleinden. Raadpleeg ons Privacybeleid of beheer uw cookie-instellingen. Klik op AFSLUITEN om akkoord te gaan met de cookies.

AFSLUITEN